ปฏิทินรวบรวมวันสำคัญของสัตว์เลี้ยงประจำปี 2024

ปฏิทินสัตว์เลี้ยงประจำปี 2024

มกราคม

5 มกราคม วันนกโลก

วันที่ 5 มกราคม: วันนกโลก

จำนวนประชากรนกที่ค่อยๆลดลงเรื่อยๆ และมีนุกหลากหลายสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และที่สูญพันธุ์ไปแล้ว คุณ Charles Almanzo Babcock ผู้อำนวยการโรงเรียนในเมือง Oil City มลรัฐเพนซิลเวเนีย จึงประกาศให้วันที่ 5 มกราคม เป็น วันนกโลก เพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์นกในทุกๆสายพันธุ์กันคนละไม้คนละมือ

กุมภาพันธ์

20 กุมภาพันธ์ วันรักสัตว์เลี้ยงโลก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์: วันรักสัตว์เลี้ยงโลก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถูกตั้งให้เป็น วันรักสัตว์เลี้ยงโลก เพื่อให้คนได้เห็นความสำคัญของสัตว์เลี้ยงของตนเอง และเพื่อให้เราได้ลองเปิดใจรักสัตว์เลี้ยงทุกชนิด หรือตัวอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่น้องหมา น้องแมวที่น่ารักของเราเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่า การจัดตั้งวันรักสัตว์เลี้ยงโลกเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่อย่างน้อยวันนี้ก็เป็นวันที่ทำให้เราหันมารักสัตว์เลี้ยงรอบๆตัวเรามากขึ้น และเผื่อแผ่ความรักนี้ไปให้กับน้องๆตัวอื่นๆด้วย

โดยในวันนี้ ชาวทาสทั้งหลายจะมีการอาบน้ำ ตัดขน ครั้งใหญ่ให้น้องๆ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงดีๆ เพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อพวกเค้า

มีนาคม

วันที่ 3 มีนาคม: วันสัตว์ป่า + พืชโลก (World Wildlife Day)

วันที่ 3 มีนาคม ถึงจัดให้เป็น วันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ซึ่งตรงกับวันที่ก่อตั้งภาคีอนุสัญญาไซเตส ในปี พ.ศ. 2516 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ

วันที่ 13 มีนาคม: วันช้างไทย

วันช้างไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 เนื่องมีจากพฤติกรรมของคนไทยเริ่มเปลี่ยนไป จาก ช้าง สัตว์ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านาน ช้างที่เคยเป็นดั่งพาหนะเคียงคู่พระมหากษัตริย์ไทย กลายเป็นแค่ ช้าง สัตว์ที่คนไทยแค่เลี้ยงไว้เพื่อเร่หาผลประโยชน์โดยควาญช้างเอง ถูกลดคุณค่าและความสำคัญของช้างลงไปเรื่อยๆ คณะอนุกรรมการฯ เห็นถึงปัญหาตรงนี้ จึงมีการกำหนดวันที่เหมาะสม คือวันที่  13 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติไทย และมีมติให้ ช้างเผือก เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีจึงลงมติว่า วันที่  13 มีนาคม ของทุกปีเป็น วันช้างไทย เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ชาวไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

เมษายน

วันที่ 6 เมษายน: วันแมววิเชียรมาศ / วันแมวไทยประจำชาติอเมริกา

แมวแห่งประเทศสยาม แมวที่ต่างชาติรู้จักกันในชื่อ Siamese cat หรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่อ แมววิเชียรมาศ และสาเหตุที่แมวพันธุ์นี้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ เนื่องมาจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ทรงพระราชทานแมวไทยวิเชียรมาศ 1 คู่ เพื่อเป็นทูตสันถวไมตรีระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2427 แก่นาย Owen Gould กงสุลอังกฤษประจำกรุงเทพมหานคร และน้องก็ได้ถูกนำไปประกวดที่ The Crystal Palace กรุงลอนดอน และคว้ารางวัลชนะเลิศมา ทำให้คนอังกฤษเริ่มนิยมเลี้ยงสายพันธุ์นี้กันมากขึ้น และได้มีการตั้งเป็นสโมสรให้น้องกันเลย และในปี 2471 ก็ได้มีการตั้งเป็น สมาคมแมวไทยแห่งจักรวรรดิอังกฤษ หรือ The Siamese Cat Society of the British Empire และในเวลาต่อมา  Jace Shoemaker-Galloway นักเขียนและคอลัมน์นิสหนังสือพิมพ์ผู้ที่หลงรักแมวชนิดนี้ ก็ได้กำหนดให้วันที่ 6 เมษายน เป็น วันแมววิเชียรมาศ หรือ วันแมวไทยประจำชาติอเมริกา

วันที่ 12 เมษายน: วันหนูแฮมสเตอร์โลก

มาถึงคิวเพื่อนตัวจิ๋วของเราแล้ว นั้นก็คือ หนูแฮมสเตอร์ เจ้าหนูตัวจิ๋ว ตัวอ้วนกลม หน้าตาน่ารัก หารู้ไม่ว่า เจ้าจิ๋วนี้อยู่กับโลกเรามานานถึง 15 ล้านปี พวกมันถูกบันทึกไว้ว่ามีอยู่เกือบ 11.2 ล้านถึง 16.4 ล้านปีในช่วงยุคไมโอซีนกลางในยุโรปและแอฟริกาเหนือ

มิถุนายน

วันที่ 4 มิถุนายน: วันกอดแมวสากล

วันที่ 4 มิถุนายน ถูกกำหนดให้เป็นวัน ‘National Hug Your Cat Day’ หรือวันกอดแมวสากล มีต้นกำเนินมาจาก Marisa D’Vari นักเขียนและโปรดิวเซอร์รายการทีวีชาวอเมริกัน กำหนดวันนี้เพื่อให้เกียรติแก้แมวของเธอ ต่อมาเธอได้ชวนให้คนอื่นๆหันมาแสดงความรักกับน้องแมวมากขึ้นจนกลายเป็น วันกอดแมวสากล ในที่สุด

วันนี้จึงเป็นวันที่เหล่าทาสสามารถที่จะแสดงความรักได้อย่างสุดเหวี่ยง และได้ทำในสิ่งที่ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ทำสักเท่าไหร่ นั้นก็คือ การกอดน้องแมว ที่ปกติมักจะทำหน้าเบื่อหน่ายทุกครั้งที่ทาสเริ่มแสดงความรัก ในวันนี้จึงเป็นวันแห่งโกอาสที่เหล่าทาสอย่างเราๆต้องรับตักต่วงอ้อมกอดนี้ให้นานที่สุด และเพื่อสุขอนมัยหากเราต้องการกอดน้องๆก็ความอาบน้ำ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขนน้องๆก่อนด้วยนะ

สิงหาคม

วันที่ 8 สิงหาคม: วันแมวโลก (International)

วันแมวโลก หรือ วันแมวสากล (International Cat Day) มีขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2002 โดยกองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิการสัตว์ (International Fund for Animal Welfare) หรือ IFAW เพื่อเป็นการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับน้องแมว และเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและรักษาน้องๆ เพื่อไม่ให้ต้องพบเจอการถูกทอดทิ้งจากเจ้าของที่ไม่มีความรับผิดชอบ

วันที่ 26 สิงหาคม: วันสุนัขโลก

ในปี 2547 คอลลีน เพจ (Colleen Paige) ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงชาวสหรัฐฯ เป็นผู้จัด วันสุนัขโลก (International Dog Day) เพื่อให้ผู้คนได้ร่วมตระหนักถึงความเสียสละของน้องหมา เพื่อนสี่ขาทั้งหลายของเราที่ได้อุทิศตัวทำงานเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นค้นหาระเบิด ตรวจค้นยาเสพติด ช่วยนำทางคนพิการ หรือแม้แต่การช่วยคุมฝูงสัตว์ อีกทั้งวันนี้ยังเป็นวันที่แสดงจุดยืนในการต่อต้านการกำจัดและทอดทิ้งสุนัข รวมถึงต่อต้านการทารุณกรรมน้องๆด้วย

กันยายน

วันที่ 1 กันยายน: วันแมวส้ม

ในทุกวันสำคัญมักเกิดมาจากความรัก และการสูญเสีย วันนี้ก็เช่นกัน Chris Roy ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ชาวอเมริกา ได้รับน้องแมวส้มมาเลี้ยงชั่วคราวจะความสงสาร แต่แล้วช่วงเวลาที่เค้าได้อยู่กับเจ้าส้มก็ทำให้เค้าเปลี่ยนความคิด และเลี้ยงเจ้าส้มถาวรเป็นระยะเวลา 17 ปี และตั้งชื่อน้องว่า  Doobert แต่แล้วในปี 2014 Doobert ก็ได้จากเค้าไป ซึ่งทำให้เค้าเกิดความเสียใจอย่างมาก เค้าจึงกำหนดวันที่ 1 กันยายน ของทุกปีเป็น วันแมวส้ม นอกจากนี้ เค้าก็ได้สร้างแอป Doobert ตามชื่อของน้องแมว เป็นแอปสำหรับติดต่อหาบ้านและศูนย์พักพิงสัตว์กับอาสาสมัครทั่วโลก

วันที่ 4 กันยายน: วันสัตว์ป่า

ในทุกๆปี มีสัตว์ป่าหลายชนิดต้องสูญพันธุ์ไป ทั้งจากธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป และจากน้ำมือมนุษย์ที่เป็นผู้เร่งปฏิกิริยานี้ สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ที่อยู่บนโลกอย่างเราจะช่วยได้คือการช่วยกันรักษาชีวิตเหล่านั้นให้ดำรงอยู่ไปได้นานที่สุด และเพื่อให้คนหมู่มากตระหนักรู้ในปัญหานี้มากขึ้น จึงมีการจัดตั้งมูลนิธิและองค์กรมากมาย เพื่อทำหน้าที่พิทักษ์ชีวิตของเหล่าสัตว์

วันที่ 28 กันยายน: วันพิษสุนัขบ้า         

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2007 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) โดยวันที่ 28 กันยายนตรงกับวันเสียชีวิตของ “หลุยส์  ปาสเตอร์” ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรก วัตถุประสงค์ของการเกิด วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ขึ้นมาก็เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมมือร่วมใจป้องกันโรคนี้ด้วยการให้วัคซีนกับสัตว์เลี้ยงของตัวเอง

ตุลาคม

วันที่ 1 ตุลาคม: วันหมาดำ

คอลลีน เพจ (Colleen Paige) นอกจากจะเป็นผู้ที่กำหนด วันสุนัขโลก หรือ National Black Dog day แล้ว เค้ายังเป็นผู้กำหนด วันหมาดำ ขึ้นมาอีกด้วย เพื่อเป็นสร้างตระหนักให้ทุกคนรับรู้ว่า ถึงแม้ว่าน้องจะตัวสีดำ ดูน่ากลัว และอาจจะไปตตรงกับความเชื่อบางความเชื่อ แต่จริงๆแล้วน้องก็เป็นเพื่อนสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราเช่นกัน 

วันที่ 4 ตุลาคม: วันสัตว์โลก

วันสัตว์โลก ถูกกำหนดครั้งแรกโดย Heinrich Zimmermann นักเขียนชาวเยอรมัน และเจ้าของนิตยสารชื่อดัง ได้กำหนดวันสัตว์โลกเป็นครั้งแรก วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1925 ณ สปอร์ตพาเลซ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี หลังจากนั้น เมื่อเวลาผ่านไป ได้มีการกำหนดวันสัตว์โลกขึ้นมาใหม่อีกครั้ง คือ วันที่ 4 ตุลาคม เพื่อตรงกับวันเฉลิมฉลองของนักบุญฟรานซิส เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในสิทธิและความเป็นอยู่ของสัตว์ และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาและสิทธิของบรรดาสัตว์ต่างๆ รวมถึงต้องการให้ออกมามีส่วนร่วมดูแลและปกป้องสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์อีกด้วย

วันที่ 27 ตุลาคม: วันแมวดำ

วันที่ 27 ตุลาคม วันแมวดำ ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้แมวดำถูกมนุษย์ใส่ร้ายให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้าย เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่าน้องก็เหมือนๆกันแมวสีอื่นๆทั่วไปเลย และเพื่อให้น้องได้รับโอกาสเหมือนน้องแมวตัวอื่นๆ เช่น โอกาสในการได้บ้านดีๆ โอกาสในการถูกรักและเอ็นดู อย่าเพิ่งตัดสินน้องๆจากเพียงแค่สีที่ติดตัวน้องมาที่ไปตรงกับความเชื่อบางความเชื่อ หรือตามที่เค้าว่ากันมาตั้งแต่ช้านาน

ไม่ต้องรอให้ถึงวันสำคัญแล้วเราถึงเริ่มตระหนักถึงปัญหาเหล่านั้น หมั่นดูแลน้องๆในทุกๆวันเป็นประจำ อาบน้ำ ทำความสะอาดขน ของเล่น ด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เพียงแค่เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวอย่างน้องหมา น้องแมวที่บ้าน  แบ่งเวลาของเราสักเล็กน้อยเล่นหรือพูดคุยกับน้องๆที่บ้านสักนิด เพราะเราเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของพวกเขาเลยนะ เค้ารอเรามาทั้งวัน ใส่ใจ ดูแลใจพวกเค้าหน่อย เมื่อสิ่งเล็กใกล้ตัวเราเริ่มเข้าที่ ก็ลองเผื่อแผ่ให้น้องๆที่เค้าอยู่ข้างทางดูบ้าง เดินผ่านน้องแมว หรือน้องหมาสีดำก็อย่าเพิ่งไปกลัวเค้า ลองใจดีกับพวกเค้าเยอะๆ แล้วโลกเรามันจะค่อยๆน่าอยู่ขึ้นมากเลยแหละ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สามารถสั่งซื้อได้ที่ Lazada

สามารถสั่งซื้อได้ที่ Shopee

สามารถสั่งซื้อได้ที่ Kasetphan

สามารถสั่งซื้อได้ที่ Lazada

สามารถสั่งซื้อได้ที่ Shopee

แหล่งข้อมูลอ้างอิง