FAQs

เครื่องคลอริน็อกซ์ SP-350-5 เข้าทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล ผลที่ได้จากการทดสอบคือ สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ 99.95%

คลิกเพื่อดูผลการทดสอบ

นอกจากความสามารถในการฆ่าเชื้อโควิด-19 แล้ว ทางบริษัทเองก็ได้นำเครื่องคลอริน็อกซ์ SP-350-5 เข้าทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย ผลการทดสอบที่ได้คือ สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 100%

คลิกเพื่อดูผลการทดสอบ

การผลิตน้ำฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ แต่ละครั้งใช้เวลา 5 นาที

เกลือบริสุทธิ์ 99.9%, ดอกเกลือ, เกลือชมพู, เกลือทำอาหาร เพื่อผลิตน้ำฆ่าเชื้อคลอริน็อกซ์

ใช้เกลือ 1 ช้อนตวง หรือ 3 กรัม ต่อการผลิต 1 ครั้ง

น้ำกรอง น้ำดื่ม น้ำกรั่น น้ำประปา เพื่อผลิตน้ำฆ่าเชื้อคลอริน็อกซ์

กระบวนการเล็กโตรไลซิส (Electrolysis) เป็นการสกัดสารเคมีด้วยการยิงกระแสไฟฟ้าอ่อนๆผ่านน้ำ โดยกระบวนการนี้จะจัดเรียงโมเลกุลแยก “น้ำ H20” และ “เกลือ NaCl” ใหม่ให้เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนประกอบเป็น “กรดไฮโปคลอรัส HOCl” และ “โซเดียมไฮโปคลอไรท์ NaOCl” ที่มีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา รวมไปถึงสปอร์ของเชื้อราได้

น้ำเกลือมีหน้าที่ทำควาสะอาดแผลได้ดีและไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองของผิว แต่ว่าน้ำเกลือเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เชื้อโรคตายได้ ต่างจากน้ำคลอริน็อกซ์ที่สามารถฆ่าเชื้อโรค ไวรัส และเชื้อราได้ โดยการกระตุ้นน้ำเกลือด้วยไฟฟ้าอ่อนๆ “น้ำเกลือที่ถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้า” (electrolyzed solution) จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้ เป็นเพราะ โครงสร้างโมเลกุลทางเคมีเปลี่ยนไปเป็นกรดไฮโปคลอรัส (HOCl) และ คลอรีนน้ำ (NaOCl)

จากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์ ผลวิจัยชี้ว่าน้อยคนมากที่จะแพ้น้ำกรดไฮโปคลอรัส ดังนั้นน้ำคลอริน็อกซ์จึงเป็นหนึ่งในตัวแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเมื่อต้องสัมผัสกับแอลกอฮอลล์ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ผิวของท่านเกิดลอกได้ น้ำคลอริน็อกซ์นั้นมีความอ่อนโยนต่อผิวเป็นอย่างมากเพราะมีจำนวนppmต่ำถึงขนาดสามารถนำไปล้างผัดผลไม้กินได้

น้ำคลอริน็อกซ์มีอายุการใช้งาน 3 วัน แต่ถ้าหากถ่ายเทน้ำคลอริน็อกซ์ที่ผลิตเสร็จไปไว้ในขวดทึบแสงจะมีอายุการใช้งาน 6 วัน

สามารถพ่นดับกลิ่นสัตว์เลี้ยงได้ อ่อนโยนและปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง

สามารถฆ่าเชื้อโรคในผักผลไม้เพื่อนำมารับประทานได้ โดยผสมน้ำคลอริน็อกซ์ 1 ส่วน กับน้ำสะอาดอีก 3 ส่วน นำผักผลไม้มาแช่ไว้เป็นเวลา 5-10 นาที หลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

สามารถฉีดฆ่าเชื้อโรคในจาน ชาม ช้อน ส้อม ได้ โดยฉีดทิ้งทิ้วไว้ 10 วินาที จากนั้นเช็ดออกโดยไม่ต้องล้างน้ำเปล่าอีกรอบ

น้ำคลอริน็อกซ์ที่ผ่านกระบวนการอิเล็กโตรไลซิส จะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดไฮโปคลอรัส ซึ่งเป็นกรดเดียวกันกับที่เม็ดเลือดขาวในร่างกายคนเราผลิตขึ้นเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อ ดังนั้นกรดไฮโปคลอรัสจึงมีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา รวมไปถึงสปอร์ของเชื้อราได้ 

สามารถใช้กระดาษทดสอบคลอรีนวัดค่า ppm หากผลที่ได้อยู่ที่ 100-150 ppm ถือว่าน้ำฆ่าเชื้อที่ผลิตได้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้จริง

คลอริน็อกซ์รับประกันตัวเครื่อง 6 เดือน

ข้อควรระวังในการใช้งาน: ระวังน้ำหรือของเหลวอื่นๆเข้าช่องเสียบ USB เพราะอาจทำให้เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อเสียหาย ความเสียหายจากกรณีน้ำหรือของเหลวอื่นๆเข้าเครื่องไม่อยู่ในการรับประกัน

ไม่แนะนำให้ฉีดพ่นอาหาร แนะนำให้ฉีดพ่นภาชนะใส่อาหารแทน