วิธีเก็บ Code ส่วนลดบน Shopee

1. คลิกที่แถบเมนู ฉัน (มุมขวาล่าง)

ในหน้าแรกของ Shopee ให้คลิกที่แถบเมนู ฉัน (มุมขวาล่าง)

2. คลิกที่แถบเมนู โค้ดส่วนลด

คลิกที่แถบเมนู โค้ดส่วนลด

3.คลิกที่ใส่โค้ดส่วนลด > กรอกโค้ดส่วนลด > เก็บโค้ด

คลิกที่ใส่โค้ดส่วนลด จากนั้นกรอกโค้ดส่วนลด และกดเก็บโค้ด

1. คลิกที่แถบเมนู ฉัน (มุมขวาล่าง)

ในหน้าแรกของ Shopee ให้คลิกที่แถบเมนู ฉัน (มุมขวาล่าง)

2. คลิกที่แถบเมนู โค้ดส่วนลด

คลิกที่แถบเมนู โค้ดส่วนลด

3.คลิกที่ใส่โค้ดส่วนลด > กรอกโค้ดส่วนลด > เก็บโค้ด

คลิกที่ใส่โค้ดส่วนลด จากนั้นกรอกโค้ดส่วนลด และกดเก็บโค้ด

วิธีเก็บ Code ส่วนลดบน Lazada

1.คลิกที่ Link Code ได้เลย

โค้ดจากเพจหนุ่มจืด คลิก

คลิกที่ Link Code ได้เลย
คลิกที่ Link Code ได้เลย