เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อโรค HOCl ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยมหิดล

หากผู้บริโภคมีความต้องการซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ป้องกันตนเองจากเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย ผู้บริโภคควรคำนึงถึงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคว่าน้ำยาที่ใช้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงและปลอดภัยต่อผิวหนังหรือไม่?
คลอริน็อกซ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในจุดนี้จึงได้ส่งเครื่องคลอริน็อกซ์ SP-350-5 เข้าทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล ผลที่ได้จากการทดสอบคือ น้ำฆ่าเชื้อโรค HOCl ที่ผลิตจากเครื่องคลอริน็อกซ์มีประสิทธิภาพสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 100% และฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ 99.95% น้ำฆ่าเชื้อโรคที่ผลิตได้มีความอ่อนโยนต่อผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย และเด็กเล็ก ตามข้อมูลด้านล่าง

ผลทดสอบการฆ่าเชื้อโควิด-19

ผลทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย